Salı, Mayıs 29, 2012

Tarih

Günün anlam ve önemine uygun olarak bi kaç gün önce siparişini verdiğim ama bugün elime ulaşmasının hoş bir tesadüf olduğu bu kitaptan haberdar etmek istiyorum sizi…

Fotoraf1027

Araştırıp kaynak taranıp değil ilk ağızdan Fatih Sultan Mehmet’in yakınında yaşayıp yazan bir tarihçinin eseri olması heyecanlandırıyor beni. Okuduğunuz sayfanın bir yanı orjinal grekçe yazı diğeri de çevirisi…

Kitap hakkında basın bültenlerinde şu cümleler var…

Özellikle İstanbul'un fethini çağdaşları içinde en güzel anlatan odur. Rumeli Hisarının yapımı, topların dökülmesi, şehri kuşatan orduda komutanların hangi noktalarda mevzilendiği, tarihte kullanılan "ilk havan topu" gibi konularda özgün ve ayrıntılı bilgiler verir.

Kritovulos'un üzerinde çok durduğu başka bir konu da İstanbul'un imar ve iskânıdır. Zaman içinde güçsüzleşen, son kuşatma ve savaşla nüfusunu yitiren, yakılıp yıkılan, yağmalanan şehri imparatorluğunun başkenti yapmak isteyen II. Mehmet enerjisinin büyük kısmını buraya harcar. Şehrin en güzel noktalarına Eski ve Yeni Saray'ı inşa eder, Yedikule'de bir hisar yaptırır, surları tamir eder, camiler, hanlar, hamamlar yaptırır ve ele geçirdiği bölgelerden İstanbul'a zorla nüfus taşır. Genç sultanın bu heyecanını en iyi anlayan Kritovulos'tur ve konuya ilişkin en ayrıntılı bilgileri de o verir.

Kritovulos'un, Sultan II. Mehmed'in saltanatının ilk on yedi yılını anlattığı bu kitabının dünyada sadece tek bir nüshası vardır. Topkapı sarayında GI 3 koduyla muhafaza edilen bu el yazması, uzun yıllar boyunca dikkatlerden kaçtıktan sonra 1870 yılında yayımlandı. İngilizceye ancak 1954'te çevrilen kitabın ilk çevrildiği dillerden biri de Türkçeydi. İzmir mebusu Karolidis Efendi, 1910'da Osmanlıcaya çevirdiği kitabı, üyesi olduğu Tarih-i Osmanî Encümeni'nin dergisinin eki olarak yayımladı.

İlber Ortaylı’nın kitap hakkındaki düşünceleri ise şöyle…

Mihail Kritovulos İmrozlu'dur ve son devir Bizans ve Osmanlı'nın İstanbul (Konstantiniyye) döneminin ilk Helen asıllı tarihçisi olup; büyük hükümdarın Helen kültürüne ve tarihine olan yakın ilgisini ve bilgisini ondan öğreniyoruz ve aynı zamanda da fethin bir dönemi kapatıp öbürünü açtığını ama medeniyetlerin bir uzlaşma içinde devamlılık sağladığını bu parlak üslupla şahid oluyoruz. Kritovulos döneminin olaylarını basit bir vakanüvis gibi değil, geriye gidişlerle ortaya koymaktadır.

Son Not: Satış fiyatı 60 TL olan kitabı  www.dr.com.tr’den 43 TL’ye alabilirsiniz

Hiç yorum yok: